ดูแลตัวเองจากการติดเชื้อต่าง ๆ อย่างไร? จึงจะถือว่าปลอดภัย

การดูแลตัวเองในยุค Covid 19 จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการป้องกันเชื้อให้มากที่สุด เพราะเชื้อที่มีอยู่ทั่วไปนั้นไม่ใช่เพียงแค่เชื้อไวรัสโคโรนาที่อันตราย แต่ยังมีอีกหลากหลายเชื้อโรคที่สามารถทำร้ายสุขภาพของเราได้อย่างน่ากลัว ดังนั้นถ้าคุณต้องการให้สุขภาพดีสร้างได้จริง ควรรู้วิธีการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้ออย่างถูกต้องดังนี้ 1.รักษาความสะอาด เรื่องของความสะอาดถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะถ้าคุณรู้จักรักษาความสะอาดอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง เชื้อที่อาจจะติดมากับเสื้อผ้า ร่างกาย หรือมือและเท้าของคุณจะถูกขจัดออกได้มากที่สุด ดังนั้นการรู้จักรักษาความสะอาดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ไปจนถึงของใช้ต่าง ๆ และที่อยู่อาศัยย่อมลดการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี 2.ล้างมือเป็นนิสัย การล้างมือถือเป็นนิสัยช่วยป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคใดก็ตาม มักจะติดอยู่ตามมือและซอกนิ้วมากที่สุด ดังนั้นการล้างมือทุกครั้งหลังการหยุดทำกิจกรรมต่าง ๆ และก่อนรับประทานอาหาร จะเป็นตัวช่วยสำคัญลดการติดเชื้อได้มากขึ้น 3.ไม่ไปอยู่ในจุดเสี่ยง ถ้ารู้ว่าจุดใดเป็นจุดเสี่ยง ไม่ควรพาตนเองไปอยู่ในจุดนั้น แต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องผ่านหรือเป็นจุดที่จะต้องไปทำงาน ควรป้องกันตัวเองให้ดีอยู่เสมอ เช่น การสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิด, การสวมใส่หน้ากากอนามัย, การสวมใส่ถุงมือ, การพกพาเจลล้างมือ รวมไปถึงการใช้ชีวิตร่วมกับสารเคมีภายในที่ทำงาน ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่นั้น ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อทำให้สุขภาพของคุณไม่ต้องเสี่ยงมากจนเกินไป 4.ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ถ้าต้องการให้สุขภาพดีสร้างได้จริง คุณควรดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ลดความเครียดและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะเป็นตัวช่วยสำคัญต้านเชื้อที่เข้ามาภายในร่างกายได้เป็นอย่างดี สุขภาพดีสร้างได้และลดเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพียงแค่คุณดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากการติดเชื้อทุกรูปแบบด้วย… Continue reading ดูแลตัวเองจากการติดเชื้อต่าง ๆ อย่างไร? จึงจะถือว่าปลอดภัย